‘Tráth na gCeist’ buaiteoirí as Rang a Sé
Ms. Noonan’s ag canadh ‘Lá le Pádraig’
Rang a haon ag imirt ‘Lacha, lacha, gé’
Ms. Brennan’s ag imirt ‘Cén t-am é mac tíre?’

Rinne rang a dó agus rang a trí t-léinte Gaeilge.
Ms. Russell’s ag canadh is ag damhsa!

To Top